Telfa kbira għall-Ewropa

Pajjiż wieħed wara l-ieħor tal-Unjoni Ewropea qed jerġa’ jdaħħal kontrolli fuq il-fruntieri interni tal-UE, bl-iskuża tas-sigurtà. Issa anki Malta.

Hija telfa kbira għall-Ewropa u għal-libertà ta’ moviment fl-Ewropa, u rebħa kbira għat-terroristi.

Advertisements

Allarmiżmu allarmanti

Weekend stramb dan l-aħħar wieħed ta’ Novembru.

Rajna l-ewwel ħalba borra ta’ dix-xitwa. Normali dik, imma l-ewwel borra dejjem qisha xi ħaġa speċjali. Li mhux normali li l-pajjiż nofsu magħluq minħabba biża’ ta’ attakk terroristiku. Il-metro mhux jaħdem, logħbiet tal-futbol sospiżi, teatri taċ-ċinema u stabbilimenti tal-ħwienet magħluqa, avvenimenti pprogrammati sospiżi wkoll. L-awtoritajiet Belġjani ħarġu twissija ta’  possibiltà ta’ attakk terroristiku u avżaw biex kemm jista’ jkun nevitaw postijiet iffullati.

Stat ta’ assedju. Allarmiżmu allarmanti. Diskors ta’ gwerra. Qed tissemma’ wisq drabi dil-kelma. Inħoss kultant li xi nies ittihom dehxa ta’ eċċitament, kważi li jixtiquha. It-tielet gwerra dinjija tielgħa u nieżla. Alla ħares qatt.

Id-dinja għaddiet minn mewġiet ta’ terroriżmu fl-imgħoddi. Niftakar tajjeb is-sebgħinijiet u d-diversi Brigate Rosse fl-Italja (u l-kontroparti faxxista tagħhom li nsejt x’kien jisimhom), Baader Meinhof fil-Ġermanja, l-IRA fir-Renju Unit, l-ETA fi Spanja, il-PLO…

… tfixkilt meta ġejt biex naħseb fejn kienu l-PLO, l-Organizzazzjoni għall-Ħelsien tal-Palestina. L-aktar attakk li baqgħu famużi għalih kien fl-Olimpjadi ta’ Munich fl-1972 meta qatlu numru ta’ atleti Iżraeljani.

Kellna ħtif ta’ ajruplani jew bombi fuq ajruplani, anki organizzati minn pajjiż, il-Libja, li l-mexxej tiegħu eventwalment spiċċa kulħadd reġa’ tħabbeb miegħu qabel ma daru għalih niesu u kulħadd reġa’ warrbu bl-għaġla.

Id-dinja minn dejjem kienet vjolenti u sakemm nibqgħu, anki aħna l-Ewropej minn ta’ quddiem nett, nipproduċu l-mezzi tal-qtil, min għandu tendenzi vjolenti se jibqa’ jsibha eħfef biex iwettaq atroċitajiet fuq nies innoċenti.

Imma l-fatt hu li dawn it-tip ta’ attakki ilhom li kienu jseħħu u ħadd ma kien isejħilhom atti ta’ gwerra. Aktar ma nżeffnu din il-kelma kerha fin-nofs, tibda tindara u jiġi aċċettat bħala stat ta’ fatt anki mill-mexxejja – bil-periklu li veru mbagħad xi mexxej aktar rasu sħuna mill-oħrajn idaħħal lil pajjiżu bid-dikjarar fi gwerra.

Hija l-inqas ħaġa li għandha bżonn id-dinja! U hemm bżonn li kulħadd jifhimha din. Minflok inrewħu għall-gwerra, li hemm bżonn hu li nikkalmaw waħda u nżommu sens ta’ perspettiva, mingħajr ma nittraskuraw li hawn jiġru mas-saqajn imġienen li jridu jiġu mgħassa strettament. Nistgħu nibdew billi hawnhekk stess fil-Belġju, pereżempju, ma tkunx daqshekk faċli biex tixtri armi tan-nar. X’saħta dawn l-armi!

Nispera dil-mewġa ta’ biża’ tgħaddi malajr, għax bħalissa tista’ tgħid li t-terroristi qed tgħaddi tagħhom. Qed iġegħluna nirrinunzjaw mill-istil ta’ ħajja li għażilna li rridu ngħixu – fil-libertà u fid-divertiment.

U naqtgħuh dal-ħafna diskors fuq gwerer għax ħsara biss iġib.

Majorca

2015-10-26 10.32.59Ma nafx kemm ilu għal xhur it-titlu “Riga, il-Latvja (3)” fuq nett tal-blogg. Għalissa biżżejjed dan biex ikun hawn xi ħaġa ġdida. Nispera biss li dan ma jispiċċax blogg fuq l-ivvjaġġar, għax bħalissa hekk qisu sar. Sadattant tajt dehra ġdida lill-“Gallarija” u nispera xi darba mhux ‘il bogħod ħafna terġa’ tiġini l-muża biex nikteb xi ħaġa interessanti. Hawn min iqis li mhux “terġa'” tiġini l-muża, imma tkun l-ewwel darba…

 

Riga, il-Latvja (3)

Bħal ma hu tipiku ta’ ħafna bliet, tal-inqas dawk Ewropej, Riga hi mibnija fuq żewġ naħat ta’ xmara, id-Daugava, b’numru ta’ pontijiet jgħaqqdu ż-żewġ partijiet.

Fit-tieni ġurnata qsamt għan-naħa l-oħra minn fejn kont alloġġjat qrib iċ-ċentru storiku. Sebaħ griż u kiesaħ… mhux xi sorpriża għall-ħarifa, anzi kont ixxurtjat li ma kinitx ix-xita. Kont qed insegwi mappa mmarkata b’numri li juru postijiet ta’ interess fil-belt, u ddeċidejt li ndurhom jekk jista’ jkun kollha.

2014-10-28 07.52.48

L-ewwel post ta’ interess kien il-librerija nazzjonali tal-Latvja, kompluta ftit biss ta’ snin ilu, fl-eqqel tal-kriżi ekonomika dinjija, magħmula b’disinn mhux tas-soltu li l-kritiċi, li qiesu l-proġett bħala kapriċċ, kienu qabbluh ma’ graff li timmarka l-prestazzjoni ekonomika tal-pajjiż, li waslet f’quċċata u qabdet triq għan-niżla sal-qiegħ.

2014-10-28 08.16.14

Il-mixja għaddietni maġenb mużew tal-ferroviji u, wara, park jew ġnien imdaqqas b’monument tipiku Sovjetiku li jfakkar tmiem it-tieni gwerra dinjija, bi statwi enormi, ovvjament ta’ figuri li jirrappreżentaw il-mitiku “ħaddiem”.

2014-10-28 09.03.28 2014-10-28 09.08.08 2014-10-28 09.05.39

Ftit wara ġejt fi stazzjon tal-ferrovija mal-linja li tagħti għal post ta’ villeġġatura ħdejn il-baħar, Jurmala. Hawnhekk kien hemm mafkar tal-era Sovjetika, did-darba ħafna aktar kritiku ta’ dak il-perjodu. Kien hemm vagun ta’ ferrovija milli kienu jintużaw biex jiddeportaw Latvjani lejn postijiet imbiegħda fl-Unjoni Sovjetika. Kien hemm lapidi b’ċifri u tagħrif dwar it-“terrur Komunist”, inkluż dwar kemm ġew iddeportati u mietu Latvjani fis-sebgħin sena li damu taħt dak ir-reġim.

2014-10-28 09.26.28 2014-10-28 09.28.21 2014-10-28 09.38.15

Għaddejt qrib knejjes ta’ diversi reliġjonijiet, il-biċċa l-kbira denominazzjonijiet Kristjani… knisja Luterana, oħra Kattolika, Ortodossa… ma niftakarx li rajt moskeji jew sinagogi (ħlief il-fdalijiet ta’ sinagoga mwaqqa’ n-naħa l-oħra tax-xmara).

2014-10-28 09.50.27 2014-10-28 11.47.02 2014-10-28 13.39.21

Għaddejt maġenb sptar u kien il-ħin tal-viżitaturi għax kien hemm kwantitajiet ta’ nies, il-biċċa l-kbira xjuħ, bi fjuri jew affarijiet tal-ikel biex jieħdu lill-pazjenti. Kienet parti tal-belt pjuttost bieżla, għalkemm imbiegħda miċ-ċentru, fejn hemm ukoll suq tal-ikel ġo bini, qisu daqsxejn is-suq tal-Belt. Hemmhekk xtrajt xi pastini u ordnajt qisha kaboċċa moqlija li għoġbuni ħafna, għalkemm din tal-aħħar b’konsegwenzi diġestivi li aktar tard matul il-ġurnata wasslu għal stat ta’ emerġenza (ejja ngħidu li għaddiet b’wiċċ il-ġid, imma bl-eżatt…).

Is-suq l-antik
Is-suq l-antik

Il-mawra li dawritni l-mappa ħaditni f’lokalità antika mibnija kollha kemm hi bl-injam. Din kienet żona naqra mitluqa, bi djar abbandunati u hekk. Ħadt ir-ruħ meta warrabt minn hemm. Komplejt miexi, minn ġo skema ta’ djar soċjali, x’aktarx minn żmien is-Sovjetiċi wkoll, maġenb torri kbir fejn jinħażen l-ilma, madwar ġnien botaniku li kien magħluq biex isiru xi xogħlijiet fih, u lejn park fejn hemm l-aktar post għoli f’Riga. Xejn speċjali fir-realtà għax Riga hija belt kważi ċatta, imma kien inevitabbli li hemmhekk niġbed ritratt tad-dell tiegħi stess, “delfie”…

Torri tal-ilma
Torri tal-ilma
L-ogħla post ġewwa Riga
L-ogħla post ġewwa Riga

Lura lejn iċ-ċentru storiku għaddejt minn fuq pont ieħor, maġenb promontorju b’supermarkets u vilel sbieħ tal-villeġġatura. Għaddejt minn quddiem kastell li jservi bħala l-palazz presidenzjali, imdawwal bix-xemx nieżla, bil-bandiera tal-Latvja tperper fl-għoli fuq il-bejt.

2014-10-28 13.58.49 2014-10-28 13.57.58 2014-10-28 14.22.18

Kont qlajt saqajja ġurnata sħiħa nimxi!

Novantesimo minuto – non seguirei neanche il primo

Tinduna kemm spiċċa Novantesimo Minuto meta l-aktar ħaġa interessanti li tintwera fil-programm tkun il-kowċ tal-Juventus fl-ajruport ta’ Fiumicino tistenna sakemm jaslu l-plejers tal-Juventus. Dan mhux darba jew darbtejn, imma xi ħames darbiet.

Mhux tort tagħhom għal kollox. Nofs il-partiti jintlagħbu f’ġurnata oħra jew aktar tard filgħaxija. Logħba oħra ma ntlagħbitx għax il-Parma fallew… imma jagħmlu minn tagħhom ukoll tan-90 minuto stess bl-għamla skifuża tal-programm.

X’ħasra. Darba kien il-programm favorit tiegħi. Daż-żmien m’għadx għandi paċenzja narah mingħajr ma nibbrawżja l-internet fl-istess ħin.

Grandjużi. Pompużi. Ridikoli.

4 nani

Malta pajjiż daqs nitfa. Kważi insinifikanti. Meta tiġihom kurżità jsaqsuni minn fejn jien, ħafna minnhom jirreaġixxu b’ħarsa vojta, bi tbissima taparsi fehmu. Ma jkollhomx idea xi tfisser “maltais”.

Inpattu għal dan billi niftaħru b’rix ħaddieħor. B’mod partikolari, nagħmlu tabirruħna li l-potenzi li ħakmuna kull meta għoġobhom, u kienu ħafna, konna aħna stess. Allura, meta l-kavallieri ta’ San Ġwann ġew, għamlu Malta tagħhom u rreżistew għal assedju mit-Torok biex ikunu jistgħu jibqgħu jaħkmu lil Malta, pinġejnieha daqs li kieku konna aħna li ġġilidna kontra l-imperu Ottoman u rbaħnilu. Fil-fatt kienu l-kavallieri ta’ San Ġwann li rebħuh l-Assedju l-Kbir. Ma nagħtux kas li l-kavallieri ta’ San Ġwann ma kinux Maltin. Ikkapparrajna għalina s-salib tal-kavallieri li fil-fatt hu s-simbolu ta’ potenza barranija li ħakmet lil Malta għal sekli sħaħ.

Kemm ġew barranin u ħakmuna kif u meta għoġobhom. Rumani, Biżantini, Għarab, Normanni, ħakkiema fewdali, il-kavallieri ta’ San Ġwann, Franċiżi, Ingliżi, għamlu Malta tagħhom u aħna nbellgħuha lilna nfusna li xi poplu qalbieni li jikkumbatti kull min jazzarda jersaq lejn xtutna. Fil-fatt kienu jersqu lejn xtutna – furbani jieħdu kemm ifettlilhom Maltin ilsiera. F’żewġ każijiet, il-ħakkiema rreżistew attakk minn ħakkiema potenzjali oħra, u rnexxielhom jibqgħu huma s-sidien tagħna. Dawn niċċelebrawhom qisna konna aħna li ma ħallejniex li Malta jokkupaha xi ħadd differenti.

Hu f’dan il-dawl li nara l-monument pompuż u grandjuż tal-erba’ kavallieri li se npoġġu malli tidħol il-Belt, jgħassu ħajt lixx li ħadd m’għandu xi intenzjoni jixxabbat miegħu. Qishom barriera plejers li jpoġġu f’tarf il-kaxxa l-kbira jiddefendu free-kick. Kieku xi ħadd bħal Pirlo jixxuttja dritt minn bejn saqajhom.

Missna poġġejna kelb tal-but jirrappreżentana minflok. Jagħmel ħafna storbju sakemm fl-aħħar iqabbiżhielek u ttih daqqa ta’ sieq twaddbu l-bankina l-oħra. Kont nippreferi xi monument tad-dgħajsa u l-bajtar minn dawk l-erba’ nani b’saqajhom miftuħa.

Hawn hi l-istorja fil-Malta Today.